FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Cyber Home / Village design system

บริษัท Thinknet มีความตั้งใจในการพัฒนาระบบ eHome เพื่อทำให้ชีวิตคุณมีความสะดวกสบาย
ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยแห่งอนาคต ระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (WLAN)
คือหัวใจหลักในการเชื่อมต่อระบบต่างๆเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น
ระบบทีวีและเครื่องเสียงต่างๆ เป็นต้น
Click for large image
Back to top    

Mobile Automation with Wireless Technology

เทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สายกำลังเปลี่ยนแปลงโลกแห่งการสื่อสารในปัจจุบันเป็นอย่างมาก
และมันก็กำลังจะเปลี่ยนรูปโฉมของเทคโนโลยีระบบตรวจสอบและควบคุม (Monitoring and
Control System) ไปอีกด้วย
แนวโน้มของเทคโนโลยีจะเป็นไปในลักษณะการออกแบบระบบงานควบคุมแบบเคลื่อนที่ได้
ซึ่งแนวคิดสำคัญดังกล่าว สามารถนำมาประยุกต์ในงานของ Building Automation, Home/Community
Automation, Logistics และอีกมากมาย บริษัท ThinkNet Corporation ภูมิใจเสนอ นวัตกรรม
ระบบเครือข่ายการควบคุมและตรวจสอบแบบเคลื่อนที่โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย
แก่ลูกค้าทุกประเภทงาน
Click for large image
Back to top    

e-Building Automation (BA)

บริษัท Thinknet ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี eAutomation ในงานของ Building Automation
เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างระบบการควบคุมบริหารตึกอย่างทันสมัยได้ (BMS : Building
Management System) โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวระบบต่างๆ
เช่น Security, utility monitoring, DDC systems for HVAC และ facility system
จะถูกรวมเป็นหนึ่งโดยอาศัยการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN) ภายในอาคาร
และทั้งระบบจะถูกเฝ้ามองและตรวจสอบผ่านทาง HMF Software ของ Thinknet
Click for large image
 
Click for large image
Back to top    

Web-enabled Factory Automation (WFA)

หลายบริษัทผู้ผลิตต้องประสบความกดดันในเรื่องการผลิตเพื่อให้ทันกับความต้องการของตลาด
ซึ่งในยุคของอินเตอร์เน็ต ทุกอย่างล้วนทำงานเป็นวินาทีส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง
ของความคิด e-businessคือการรวมกิจกรรมภายในสายการผลิตให้เข้ากับสายการบริหาร
ของบริษัทให้ได้ โดยอาศัยเทคโลโลยีด้านอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยเหลือ
ThinkNet เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว โดยสามารถออกแบบระบบการตรวจสอบ,
ควบคุม และประเมินผลของสายการผลิต โดยผ่านทาง Web-site เพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจ
ได้อย่างรวดเร็วแบบ anywhere/any time โดยแท้จริง
Click for large image
 
Click for large image
Back to top    

Web-based Digital Video Camera Surveillance

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตสามารถตอบสนองการตรวจสอบ การควบคุม
และการบันทึกภาพโดยใช้เว็บบราวเซอร์ ภายใต้ concept “anywhere, anytime”
video network ระบบ Remote Surveillance ที่ออกแบบโดยบริษัท Think.net
เหมาะสมสำหรับการบันทึกเหตุการณ์สำคัญหรือการบันทึกเหตุการณ์ในเวลาฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
ซึ่งได้ถูกตั้งโปรแกรมไว้แล้ว เช่น ไฟไหม้ หรือมีผู้บุกรุก ระบบจะเริ่มทำการบันทึก
และเก็บภาพเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลย้อนหลังได้ หรือท่านอาจจะใช้ระบบ
Remote Surveillance ของเราในการควบคุมอาคารหรือโรงงานโดยระบบสัญญาณภาพ
(vision-based warning system) เช่น ใช้เตือนผู้ใช้ในการควบคุมอาคารเมื่อเกิดเหตุการณ์
อุณหภูมิของแอร์หรือเครื่องจักรเข้าสู่ย่านฉุกเฉิน โดยสามารถส่งสัญญาณจาก sensor ไป
trigger กล้องให้ทำงานได้
Click for large images
Back to top    

Digital Signage

ระบบ digital signage เป็นระบบอันทันสมัยในการกระจายข้อมูลทางดิจิตอลไม่ว่าจะเป็น
ภาพเคลื่อนไหว กราฟฟิค หรือเสียง ให้สามารถแสดงผลพร้อมกันได้ในหลายจุดภายในอาคาร
ตึกสูง หรือโรงงาน ดังนั้นระบบ digital signage จึงสามารถเรียกความสนใจ ส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร
และสื่อสารกับผู้คนภายในบริเวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าท่านจะใช้จอแสดงผลแบบ LED,
TV, video monitor หรือ จอ plasma เป็นต้น ระบบ digital signage ของเราก็สามารถ
ทำงานประสานกับระบบแสดงผลดังกล่าวได้อย่างลงตัว
Click for large image
Back to top    

Home    |    About Us    |    Services    |    Products    |    Alliances    |    Contacts
Copyright © Thinknet Corporation Co.,Ltd., 2006    |    Privacy Policy